Bałtyckie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych

Regulamin

Regulamin Bałtyckich Mistrzostw w biegach przełajowych – Finał Pucharu Bałtyku w Biegach 2015      

I. Sztab organizacyjny:
•    koordynator cyklu: The North Event,
•    Zdrowotel Łeba

II. Cele:
•    Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
•    Promocja jednej z najprostszych aktywności fizycznych, jaką są biegi,
•    Integracja zawodników,
•    Popularyzacja atrakcyjnych miejsc przyjaznym biegaczom.

III. Termin imprezy:
28 listopada 2015 Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/17

IV. Dystans:
•    około 10km

V. Kategorie wiekowe
16 – 39 lat,
40 – 49 lat,
50 – 59 lat,
60 lat i starsi.

VI. Punktacja w cyklu
Punkty zdobywa się w swoich kategoriach wiekowych według klucza:
1 miejsce 20 punktów,
2 miejsce 18 punktów,
3 miejsce 16 punktów,
4 miejsce 14 punktów,
5 miejsce 13 punktów,
6 miejsce 12 punktów,
7 miejsce 11 punktów,
8 miejsce 10 punktów,
.
.
.
16 miejsce 2 punkty,
od 17 miejsca wzwyż wszyscy otrzymują po 1 punkcie.

Premiowane starty:
Finał w Łebie – punktacja x1,5

Klasyfikacja generalna
a) do punktacji liczą się 3 najlepsze starty.
a) wygrywa osoba, która zbierze najwięcej punktów, w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje ostatni start.
b) by zostać sklasyfikowanym w podsumowaniu końcowym należy wziąć udział w co najmniej 2 imprezach.

VII. Nagrody
a) podczas biegu w sobotę
•    Każdy zawodnik na linii mety otrzyma pamiątkowy medal okolicznościowy.
•    Trzej najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych otrzymają puchary.
•    Trzej najlepsi zawodnicy w kategoriach OPEN otrzymają bony do sklepu internetowego www.brubeck.pl (1. miejsce – 300 zł; 2. miejsce – 200 zł; 3. miejsce – 100 zł)
b) na podsumowaniu w niedzielę
•    puchary

VIII. Trasa
•    Organizator wyznaczy dystans ok. 10 km (dwa okrążenia)
•    Trasa poprowadzona jest po miękkim i twardym podłożu, które nie zagraża bezpieczeństwu zawodników.
•    Trasa jest wyraźnie oznakowana, aby ułatwić poruszanie się po niej.
•    Na trasie ustawione są tabliczki z informacjami o przebytych kilometrach, jest to oznakowanie orientacyjne i może niewiele różnić się od właściwego przebytego dystansu.
•    Na trasie znajdują się punkty odświeżania z wodą niegazowaną podawaną do rąk zawodników.
•    Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii, jaką może pokonać zawodnik.
•    Dopuszcza się możliwość niedużego błędu w pomiarze.
•    Start i meta oznaczone są bramami/bramą startową.
•    W okolicach startu i mety znajdują się punkty z wodą.
 
IX.   Pomiar czasu
•    Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą chipów umieszczonych przy bucie.
•    Czas zawodników mierzony jest brutto, co oznacza, że start każdej kategorii wiekowej liczony jest oddzielnie. Przy małej liczbie osób dopuszcza się łączenie kategorii podczas startu.
•    Rejestrowany jest czas każdego zawodnik kończącego swój dystans, tam, gdzie to możliwe rejestrowane są również międzyczasy.
 
X.   Numery startowe
•    Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia w widoczny sposób numeru startowego na piersi bądź brzuchu.
•    Zawodnicy chowający numery startowe pod odzieżą mogą spodziewać się kar minutowych.
•    Noszony numer startowy musi odpowiadać numerowi chipa elektronicznego.
 
XI.   Wyniki
•    Organizator zobowiązany jest do wywieszenia nieoficjalnych wyników (na żółtych kartkach) w widocznym miejscu najszybciej jak to możliwe.
•    Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu.
•    Oficjalne wyniki (na białych kartkach) zostaną wywieszone przed dekoracją oraz ogłaszane podczas samej dekoracji zwycięzców i dostępne są tego samego dnia na stronie internetowej Organizatora.
•    Oficjalne wyniki są nieodwołalne.
•    Wyniki w formie elektronicznych dostępne będą na stronie www.pucharbałtyku.pl i www.zdrowotel.pl
 
XII.   Bezpieczeństwo
•    Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba techniczna.
•    Organizator musi zapewnić bezpieczeństwo na trasie i zapewnić zamknięcie ruchu kołowego na odcinku zawodów.
•    Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy.

XIII. Postanowienia ogólne
•    Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
•    Organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW.
•    Punkty zdobyte na jednym dystansie nie przechodzą na drugi.
•    Ostateczna interpretacja regulaminu zależy do Organizatora.

XVIII. Patronat Honorowy
Patronat Honorowy nad całym cyklem Pucharu Bałtyku objęli:
•    Polski Komitet Olimpijski
•    Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

XIX. Opłata startowa
•    35 zł do 25 listopada
•    50 zł od 26 listopada
Opłatę startową należy wpłacać na konto:
PT Mazowsze Sp. z o.o. (Zdrowotel Łeba)
PKO BP 57 1020 4649 0000 7802 0088 1821 z dopiskiem: Bieg PB, Imię i nazwisko.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

XX. Zgłoszenia
•    On-line: www.zdtowotel.pl/eventy i www.nowe.elektronicznezapisy.pl/event/35/signup.html
•     W dniu imprezy, w biurze zawodów (uwaga limit: pula wolnych numerów będzie wynosiła 10% zapisanych uczestników, którzy do 25 listopada dokonają opłaty startowej)

XXI. Postanowienia końcowe
•    Zawody odbędą się bez względu na pogodę
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników
•    W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych
•    Zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin