Bałtyckie Mistrzostwa w Nordic Walking

Regulamin

Puchar Bałtyku w Nordic Walking 2017

Korona Północy Regulamin

I. Koordynator cyklu: Fundacja Chodzezkijami.pl II. Organizatorzy lokalni:
• Miasto Gdańsk, Gdański Ośrodek Sportu, Gdańskie Wody Spółka z o.o, • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kobylnicy, • Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, • Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, • Stowarzyszenie Szansa dla Nas, • Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku, Burmistrz Barlinka, • Gdański Ośrodek Sportu, • Zdrowotel Łeba.

II. Cele:

a. promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, b. promocja jednej z najprostszych aktywności fizycznych jaką jest nordic walking, c. integracja zawodników, d. popularyzacja atrakcyjnych miejsc przyjaznych nordic walking.

III. Terminy imprez: • 13.05.17 – Gdańsk • 10.06.17 – Kobylnica • 16.07.17 – Żukowo • 05.08.17 – Białogóra • 19.08.17 – Łężyce • 09.09.17 – Barlinek (Mistrzostwa Polski) • 30.09.17 – Gdańsk • 25.11.17 – Łeba

Program minutowy i dokładne miejsce każdorazowo podawane będą na stronie zapisów na poszczególną imprezę.

IV. Dystanse:
• krótszy – około 5 km,
• dłuższy – około 10 km.

V. Kategorie wiekowe
Na dystansie około 5 km:
do 9 lat,
10 – 12 lat,
13 – 15 lat,
16 – 29 lat,
30 – 39 lat
40 – 49 lat,
50 – 59 lat,
60 – 69 lat,
70 lat i starsi.
Na dystansie profesjonalnym około 10 km:
16 – 39 lat,
40 – 49 lat,
50 – 59 lat,
60 lat i starsi.
O przynależności do konkretnej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, nie data dzienna.

VI. Kategoria OPEN
Kategoria OPEN dotyczy trzech najlepszych zawodników i zawodniczek dystansu profesjonalnego. Kobiety i mężczyźni są klasyfikowani osobno. Miejsca na podium w kategorii OPEN przysługują tylko zawodnikom, którzy nie otrzymali żadnego ostrzeżenia na trasie.

VII. Kategoria osób niepełnosprawnych
a. W kategorii osób niepełnosprawnych może startować każdy zawodnik z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
b. Nagradzani są: trzy najlepsze niepełnosprawne kobiety i trzech najlepszych niepełnosprawnych mężczyzn dystansu krótszego – około 5 km.
c. Zadeklarowanie startu w kategorii niepełnosprawnych wyklucza uczestnika w klasyfikacji w kategorii wiekowej.

VIII. Kategoria rodzin
a. Do klasyfikacji rodzin wlicza się trzy czasy – dziecka do 18 roku życia i dwóch opiekunów formalnych w dowolnej kategorii wiekowej na 5 km. Przez słowo formalny należy rozumieć: rodzice, opiekunowie prawni bądź dziadkowie.
b. W klasyfikacji generalnej rodzin punkty zdobywane są na zasadach ogólnych. Na każdej z imprez może być zgłoszony inny, formalny członek rodziny.

IX. Klasyfikacja generalna drużyn
a. Podczas całego cyklu członkowie drużyn zbierają punkty w klasyfikacji drużyn – po jednym punkcie za jedną startującą osobę na jednej imprezie niezależnie od wybranego dystansu.
b. Warunkiem sklasyfikowania jest jednolite wpisywanie nazwy drużyny w formularzu zapisów.
c. Podsumowanie rywalizacji drużyn odbywa się w 25 listopada Łebie.

X. Punktacja w cyklu
Punkty zdobywa się w swoich kategoriach według klucza:
1 miejsce 20 punktów,
2 miejsce 18 punktów,
3 miejsce 16 punktów,
4 miejsce 14 punktów,
5 miejsce 13 punktów,
6 miejsce 12 punktów,
7 miejsce 11 punktów,
8 miejsce 10 punktów,
.
.
16 miejsce 2 punkty,
od 17 miejsca wzwyż wszyscy otrzymują po 1 punkcie.
Premiowane starty:
a. Mistrzostwa Polski – Barlinek – punktacja x 2
b. Finał w Łebie – punktacja x 1,5
Klasyfikacja generalna:
a. Do klasyfikacji generalnej liczą się wszystkie starty.
b. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej punktów, w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje ostatni start.
c. By zostać sklasyfikowanym w podsumowaniu końcowym należy wziąć udział w co najmniej 1 imprezie.
d. Punkty zdobyte na jednym dystansie nie przechodzą na drugi.
XI. Rejestracja i opłaty
a. Zapisy na każdą imprezę odbywają się za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl: https://elektronicznezapisy.pl/g/PucharBaltyku_NW_2017.html
b. Opłaty pobierane są za pośrednictwem systemu DotPay, formularz wpłaty wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line.
c. Wysokość opłat startowych różni się w zależności od terminu płatności.
d. Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w biurze zawodów. Kwota opłaty startowej dokonywanej w biurze zawodów jest zawsze wyższa od tej dokonanej we wcześniejszym terminie.
e. Wysokość opłat startowych w całym cyklu jest jednakowa, chyba że regulamin konkretnej imprezy mówi inaczej.
f. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na poczet startu w innej imprezie cyklu.
g. Z każdej opłaty startowej 5 zł przeznaczane jest na cel charytatywny wskazany przez organizatora lokalnego imprezy.
Opłaty:
Opłata przez serwis elektronicznezapisy.pl: Dzieci i młodzież  20 zł, Niepełnosprawni  20 zł, Reszta osób  40 zł
Opłata w biurze zawodów:  Dzieci i młodzież  40 zł, Niepełnosprawni  40 zł, Reszta osób  60 zł

XII. Nagrody
a. na każdym z poszczególnych etapów
• Każdy zawodnik na linii mety otrzyma pamiątkowy medal okolicznościowy.
• Troje najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych otrzyma puchary.
• Troje najlepszych zawodników kat. niepełnosprawnych otrzyma puchary.
• Troje najlepszych zawodników w kat. open otrzyma statuetki lub puchary.
• Najlepsza rodzina otrzyma puchar.
b. na podsumowaniu w Łebie
• 5 km: puchary dla pierwszych trójek w każdej kategorii.
• Dystans profesjonalny 10 km: puchary dla pierwszych trójek w każdej kategorii.
• Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary lub statuetki.
• Trzy najlepsze rodziny otrzymują puchary lub statuetki.

XIII. Trasa
a. Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia dwóch dystansów na trasie zawodów, istnieje przy tym możliwość utworzenia dwóch lub więcej okrążeń.
b. Trasa jest wyraźnie oznakowana, aby ułatwić poruszanie się po niej, dopuszczalny jest każdy sposób oznakowania, zwłaszcza taśma techniczna.
c. Na trasie ustawione są tabliczki z informacjami o przebytych kilometrach, jest to oznakowanie orientacyjne i może różnić się od właściwego przebytego dystansu.
d. Na trasie znajdować będą się punkty odświeżania z wodą niegazowaną podawaną do rąk zawodników.
e. Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik.
f. Dopuszcza się możliwość niedużego błędu w pomiarze.
g. Start i meta oznaczone będą bramami/bramą startową.
h. W okolicach startu i mety będą znajdować się punkty z wodą.

XIV. Pomiar czasu
a. Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą chipów umieszczonych przy bucie zawodnika.
b. Czas zawodników mierzony jest netto, dla każdego zawodnika oddzielnie. Przy małej liczbie osób dopuszcza się łączenie kategorii podczas startu.
c. Rejestrowany jest czas każdego zawodnik kończącego swój dystans.
d. Po upływie 7 dni od publikacji wyników w Internecie nie ma możliwości wprowadzania zmian i wnoszenia odwołań.

XV. Bezpieczeństwo
a. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa wyraźnie oznaczona służba medyczna i wykwalifikowana służba techniczna.
b. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku zawodów.
c. Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy.

XVI. Zasady sędziowania
Sędziowaniem na tej imprezie zajmuje się Kolegium Sędziów Fundacji Chodzezkijami.pl Zasady dotyczące poprawności techniki nordic walking, przyznawania kar, protestów, opuszczania trasy zawodów, numerów startowych, doboru odpowiedniego sprzętu czy ubioru znajdują się w regulaminie Kolegium Sędziów Fundacji Chodzezkijami.pl - http://chodzezkijami.pl/sedziowie-fundacji-chodzezkijami-pl

XVII. Postanowienia końcowe
a. Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
b. Organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW, uczestnicy muszą posiadać je we własnym zakresie.
c. W biurze zawodów będzie istniała możliwość wypożyczenia profesjonalnych kijów nordic walking. Przy wypożyczeniu może być pobierana opłata lub kaucja.
d. Na poszczególnych zawodach może obowiązywać dodatkowy regulamin bądź aneks do powyższego regulaminu – wszystkie informacje zamieszczone będą na stronie zapisów na konkretne wydarzenie.
e. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy do Organizatora.
Kontakt: biuro@pucharbaltyku.pl lub pod nr tel. 881-048-884 (w godz. 9-16)
FB: facebook.pl/pucharbaltyku