Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking

Regulamin

Regulamin V Plażowych Mistrzostw Nordic Walking

I. Sztab organizacyjny:

 1. Zdrowotel Łeba
 2. The North Event, Fundacja Chodzezkijami.pl
 3. Stowarzyszenie Rodzna Kolpinga w Łebie

II. Cele:

 1. promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
 2. promocja jednej z najprostszych aktywności fizycznych jaką jest nordic walking,
 3. integracja zawodników,
 4. popularyzacja atrakcyjnych miejsc przyjaznych nordic walking.

III. Data i miejsce:

12.03.2016 – Łeba, ul. Nadmorska 15/17 – Zdrowotel Łeba

IV. Program imprezy:

08:00 - 10:00     Rejestracja zawodników Nordic Walking

10.00 - 12.00     Rejestracja zawodników Biegu

10.00 - 10.30     Obowiązkowa odprawa sędziowska dla zawodników na dystansie profesjonalnym (10 km) Nordic Walking - namiot sedziowski przy starcie

10.10 - 10.25    UROCZYSTE OTWARCIE 4 Plażowych Mistrzostwa Nordic Walking Łeba 2015

10.30                 START NA DYSTANSIE 5 km i 10 km Nordic Walking

12.30                 Zamknięcie mety Nordic Walking

12.00 - 14.30    Obiad dla zawodników Nordic Walking

14.30                 WRĘCZENIE NAGRÓD ORAZ DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW

16.30                 Kąpiel Morsów, zbiórka przy recepcji Zdrowotel Łeba

19.00                 Morska impreza biesiadna

V. Dystanse:

 • krótszy – 5 km,
 • profesjonalny – 10 km.

VI. Kategorie wiekowe

Na dystansie około 5 km:

do 9 lat,

10 – 12 lat,

13 – 15 lat,

16 – 29 lat,

30 – 39 lat

40 – 49 lat,

50 – 59 lat,

60 – 69 lat,

70 lat i starsi.

Na dystansie profesjonalnym około 10 km:

16 – 39 lat,

40 – 49 lat,

50 – 59 lat,

60 lat i starsi.

VII. Kategoria OPEN

Kategoria OPEN dotyczy trzech najlepszych zawodników i zawodniczek dystansu profesjonalnego. Kobiety i mężczyźni są klasyfikowani osobno. Miejsca na podium w kategorii OPEN przysługują tylko zawodnikom, którzy nie otrzymali żadnego ostrzeżenia na trasie.

VIII. Kategoria osób niepełnosprawnych

 1. W kategorii osób niepełnosprawnych może startować każdy zawodnik z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Nagradzani są: trzy najlepsze niepełnosprawne kobiety i trzech najlepszych niepełnosprawnych mężczyzn dystansu krótszego – około 5 km.
 3. Zadeklarowanie startu w kategorii niepełnosprawnych wyklucza uczestnika w klasyfikacji w kategorii wiekowej.

IX. Rejestracja i opłaty

 1. Zapisy na każdą imprezę odbywają się za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl.
 2. Opłaty pobierane są za pośrednictwem systemu DotPay, formularz wpłaty wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line.
 3. Wysokość opłat startowych różni się w zależności od poszczególnej imprezy i terminu płatności.
 4. Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w biurze zawodów.
 5. Kwota opłaty startowej dokonywanej w biurze zawodów jest zawsze wyższa od tej dokonanej we wcześniejszym terminie.

X. Nagrody

a. na każdym z poszczególnych etapów

 • Każdy zawodnik na linii mety otrzyma pamiątkowy medal okolicznościowy.
 • Troje najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych otrzyma puchary.

b. na podsumowaniu w Łebie

 • 5 km: puchary dla pierwszych trójek.
 • Dystans profesjonalny 10 km: puchary dla pierwszych trójek.

XI. Trasa

 1. Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia dwóch dystansów na trasie zawodów, istnieje przy tym możliwość utworzenia dwóch lub więcej okrążeń.
 2. Trasa jest wyraźnie oznakowana, aby ułatwić poruszanie się po niej, dopuszczalny jest każdy sposób oznakowania, zwłaszcza taśma techniczna.
 3. Na trasie ustawione są tabliczki z informacjami o przebytych kilometrach, jest to oznakowanie orientacyjne i może różnić się od właściwego przebytego dystansu.
 4. Na trasie znajdować będą się punkty odświeżania z wodą niegazowaną podawaną do rąk zawodników.
 5. Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik.
 6. Dopuszcza się możliwość niedużego błędu w pomiarze.
 7. Start i meta oznaczone będą bramami/bramą startową.
 8. W okolicach startu i mety będą znajdować się punkty z wodą.

XII. Pomiar czasu

 1. Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą chipów umieszczonych przy bucie zawodnika.
 2. Czas zawodników mierzony jest brutto, co oznacza, że start każdej kategorii wiekowej liczony jest oddzielnie. Przy małej liczbie osób dopuszcza się łączenie kategorii podczas startu.
 3. Rejestrowany jest czas każdego zawodnik kończącego swój dystans, tam gdzie to możliwe rejestrowane są również międzyczasy.

XIII. Bezpieczeństwo

 1. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba techniczna.
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku zawodów.
 3. Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy.

XIV. Zasady sędziowania

Sędziowaniem na tej imprezie zajmuje się Kolegium Sędziów Fundacji Chodzezkijami.pl

Zasady dotyczące poprawności techniki nordic walking, przyznawania kar, protestów, opuszczania trasy zawodów, numerów startowych, doboru odpowiedniego sprzętu czy ubioru znajdują się w regulaminie Kolegium Sędziów Fundacji Chodzezkijami.pl - http://chodzezkijami.pl/whos

XV. Postanowienia końcowe

 1. Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 2. Organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW, uczestnicy muszą posiadać je we własnym zakresie.
 3. W biurze zawodów będzie istniała możliwość wypożyczenia profesjonalnych kijów nordic walking. Przy wypożyczeniu może być pobierana opłata lub kaucja.
 4. Punkty zdobyte na jednym dystansie nie przechodzą na drugi.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy do Organizatora.

XVI. Patroni Honorowi

Patronat Honorowy nad całym cyklem Pucharu Bałtyku objęli:

 1. Polski Komitet Olimpijski
 2. Marko Kantaneva – twórca nordic walking
 3. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Kontakt: biuro@pucharbaltyku.pl lub pod nr tel. 881-048-884 (w godz. 9-16)

FB: facebook.pl/pucharbaltyku