Plażowe Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

Regulamin

1. Główny organizator:
•Fundacja Chodzezkijami.pl,
•The North Event,
•Nordic Walking Poland.

2.Partner lokalny:
• Zdrowotel Łeba.

3.Cel imprezy:
•promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
•popularyzacja prorodzinnej i międzypokoleniowej aktywności ruchowej jaką jest nordic walking i biegi przełajowe,
•promocja najatrakcyjniejszych miejsc do uprawiania nordic walking na północy Polski.

4.Terminy imprez:
•30 listopada –Finał Północy Korony Polski – Zdrowotel Łeba
Plażowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking i Bieg przełajowy Biegam w Łebie.

5.Program minutowy:
piątek
od 14.00 -      zakwaterowanie
od 20.00 -      Koncert, kawiarnia Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/17
sobota
09:00 – otwarcie biura zawodów.
10:30 – zamknięcie biura zawodów.
10:00-10:45 – odprawa sędziowska (dotyczy nordic walking)
11:00 – wspólna rozgrzewka i rozpoczęcie startów.
14:00 – dekoracja i zakończenie.
12:00-14:00 – obiad dla zawodników
19.00     Zabawa ANDRZEJKOWA
niedziela
11.00     Podsumowanie i dekoracje całego cyklu Korona Północy kawiarnia Zdrowotel Łeba.

Organizator zastrzega możliwość zmiany poszczególnych elementów programu.
Biuro zawodów będzie oznakowane i czynne do pół godziny przed startem. Po zamknięciu Biura Zawodów nie będzie możliwości zapisania się na zawody lub odebrania pakietu startowego. Odprawa sędziowska będzie przeprowadzana również do pół godziny przed startem.

6.Dystans zawodów:
•Nordic walking –około 5 km.
•Nordic walking –około 10 km.
•Bieg przełajowy –około 10 km.*
•Rekreacyjny nordic walking –około 5 km.**

* Na finałowej imprezie w Łebie bieg pn. Biegam w Łebie, odbędzie się na dystansie 10 km.
**Podczas zapisu na dystans ok. 5 km zawodnik może wybrać start w formie rekreacyjnej. Zawodnicy startujący rekreacyjnie otrzymają pełny pakiet wraz z numerem, chipem i medalem, ale wystartują na końcu stawki, a ich czas będzie tylko orientacyjny. Lista końcowa tych zawodników będzie podana alfabetycznie wraz z wynikami z imprezy. Na tym dystansie nie ma rywalizacji, a sędziowie nie przyznają kar.

7.Uczestnictwo
•warunkiem uczestnictwa każdego z uczestników w wydarzeniu jest: podpisane oświadczenie o swoim stanie zdrowia, starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność, a w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego, podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oraz oświadczenie o przestrzeganiu niniejszego regulaminu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,
•By wystartować na dystansie 5 lub 10 km nordic walking (nie dotyczy marszu rekreacyjnego) trzeba przejść obowiązkową odprawę sędziowską, która polega na sprawdzeniu przez sędziów poprawności posiadanych kijów do nordic walking. Osoby z niewłaściwymi kijami (np. trekkingowymi) będą mogły wypożyczyć kije w wypożyczalni(koszt – 10 zł) na miejscu lub wystartować w formie rekreacyjnej,
•w zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które startują na dystansie około 5 km. Osoby te są klasyfikowane w kategorii osób niepełnosprawnych z podziałem na płeć, bez podziału na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Niepełnosprawni startujący na dłuższych dystansach są klasyfikowane z osobami pełnosprawnymi zgodnie z kategorią wiekową. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem zawodów należy w biurze zawodów okazać orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualną legitymację,
•wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów,
•warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą,
•zabrania się startu z nieswoim pakietem pod rygorem dyskwalifikacji,
•uczestnicy marszu na 10 km na dzień imprezy musza mieć ukończone 16 lat, w marszu na 5km dopuszcza się młodsze osoby,
•uczestnik startujący na dystansie 5 km ma możliwość wyboru uczestnictwa –zawody lub rekreacja. Przy wyborze rekreacji startujący otrzymuje pełen pakiet zawodnika (pomiar czasu, numerek startowy, posiłek, ewentualne gadżety). Różnica polega na: braku możliwości otrzymania kar od sędziów oraz brak możliwości uczestniczenia w klasyfikacji sędziowskiej. Wyniki rekreacji publikowane są alfabetycznie bez kategorii zajmowanych miejsc,
•ze względów na bezpieczeństwo, starty zawodników nordic walking następują falami. Uczestnicy ustawiani są w korytarzach, według kategorii wiekowych. Starty następują w grupach po 15-20 osób,
•obowiązuje zakaz używania słuchawek audio podczas startu na dystansie5 i 10 km nordic walking podczas trwania zawodów pod rygorem dyskwalifikacji.

8.Kategorie i nagrody na poszczególnych dystansach.

Na dystansie około 5 km nordic walking:
K/M OPEN
K/M do 9lat,
K/M 10-12lat,
K/M 13-15lat,
K/M 16-29 lat,
K/M 30-39 lat,
K/M 40-49 lat,
K/M 50-59 lat,
K/M 60-69 lat,
K/M 70 lat i starsi,
K/M osoby niepełnosprawne.

Na dystansie około 10 km nordic walking:
K/M OPEN,
K/M 16-39 lat,
K/M 40-49 lat,
K/M 50-59 lat,
K/M 60-69 lat,
K/M 70 lat i starsi.

Na dystansie około 10 km bieg przełajowy Biegam w Łebie:
K/M 16-39 lat,
K/M 40-59 lat
K/M 60 lat i starsi.

Na dystansie około 5 km rekreacyjny marsz nordic walking:
Na tym dystansie nie ma kategorii wiekowych.

Uwaga! Miejsca w kategorii OPEN nie dublują się z miejscami w kategoriach wiekowych.

9.Nagrody
•pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzyma puchary lub statuetki,
•dodatkowo nagradzana pucharami lub statuetkami będzie najlepsza rodzina startująca w imprezie, zasady klasyfikacji i zgłoszeń znajdują się w dalszej części regulaminu,
•wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal,
•nagrody nieodebrane w dniu zawodów przepadają.

10.Kategoria rodzin
•Do klasyfikacji rodzin wlicza się trzy pozycje open w obrębie klasyfikacji kobiet lub mężczyzn dla poszczególnych dystansów –dziecka do 18 roku życia i dwóch opiekunów formalnych w dowolnej kategorii wiekowej. Przez słowo formalny należy rozumieć: rodzice, opiekunowie prawni bądź dziadkowie.
•Rodziny do rywalizacji zgłasza się każdorazowo w biurze zawodów przed daną imprezą.
•Można zgłosić więcej niż trzech członków rodziny, liczone będą najlepsze czasy.
•Członkowie rodzin mogą startować na różnych dystansach w obrębie jednej imprezy.
•Na każdej z imprez może być zgłoszony inny, formalny członek rodziny.

11.Rejestracja i opłaty
•Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, przez formularz dostępny na stronie: elektronicznezapisy.pl, rejestracja jest trzy dni przed datą zawodów o 23:59. Po tym czasie istnieje możliwość zapisania się tylko bezpośrednio w biurze zawodów w dniu imprezy. Kwota opłaty startowej dokonywanej w biurze zawodów lub po terminie zamknięcia zapisów jest zawsze wyższa niż dokonana we wcześniejszym terminie,
•opłaty pobierane są elektronicznie, formularz wpłaty wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line,
•wpisowe na każdych zawodach wynosi: osoby dorosłe: od 35 do 45zł, dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne od 20do 30zł,
•przy zgłoszeniu w dniu zawodów opłata startowa wynosi odpowiednio 60 zł –osoby dorosłe i 40zł dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne,
•opłata startowa nie podlega zwrotowi lub przekazaniu na poczet innego uczestnika czy innego startu.

12.Trasa
•Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu nordic walking,
•na trasie będą się znajdować punkty odświeżania, wyposażone w wodę,
•trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą,
•długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik,
•na trasie ustawione są tabliczki z informacjami o przebytych kilometrach. Jest to oznakowanie orientacyjne i może różnić się od właściwie przebytego dystansu.

13.Pomiar czasu
•Czas zawodników mierzony jest elektronicznie za pomocą chipów umieszczonych przy bucie zawodnika
•czas zawodnika mierzony jest netto, dla każdego uczestnika oddzielnie.

14.Sędziowanie (dotyczy nordic walking)
•na trasie znajdować się będą sędziowie, którzy będą oceniać technikę marszu nordic walking,
•nieprawidłowa technika marszu będzie karana zgodnie z „Załącznikiem 1 –Regulamin Sędziowania Nordic Walking Poland”, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu,
•ponadprzeciętnie dobra technika nagradzana będzie zgodnie z „Załącznikiem 1 –Regulamin Sędziowania Nordic Walking Poland”, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu,
•na trasie zawodów mogą znajdować się kamery, które pomogą w wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości,
•sędziowie poprzez analizę nagrań wideo po zakończeniu zawodów mają prawo zdyskwalifikować zawodnika oraz odebrać mu tytuł w przypadku rażących form naruszenia zasad rywalizacji fair play (np. przy podbieganiu czy skracaniu trasy w miejscach, gdzie nie ma sędziów),
•ostateczna lista wyników opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego.

15.Numer startowy
•Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego na klatce piersiowej bądź brzuchu,
•zawodnicy zobowiązani są do niezakrywania numeru startowego. W przypadku zakrycia numerku startowego sędzia ma prawo zatrzymać uczestnika marszu w celu poproszenia go o poprawne umieszczenie oznaczenia,
•numer startowy musi odpowiadać numerowi chipa elektronicznego.

16.Klasyfikacja końcowa w Koronie Północy Polski
•Na ostatniej imprezie w Łebie odbędzie się podsumowanie cyklu i zostaną wręczone nagrody dla najlepszych zawodników z całego cyklu Korona Północy Polski,
•nagrodzeni zostaną
-trzy najlepsze zawodniczki OPEN w nordic walking na 5 km,
-trzech najlepszych zawodników OPEN w nordic walking na 5 km,
-trzy najlepsze zawodniczki OPEN w nordic walking na 10 km,
-trzech najlepszych zawodników OPEN w nordic walking na 10 km,
-trzy najlepsze drużyny,
-trzy najlepsze rodziny,
•do klasyfikacji generalnej wliczają się wszystkie starty, aby zostać sklasyfikowanym wystarczy wziąć udział tylko w jednej imprezie,
•punkty w klasyfikacji liczone są wedle zasad z punktu 17. niniejszego regulaminu.

17.Klasyfikacja w Koronie Polski
•Ranking najlepszych zawodników w kategorii OPEN jak i w poszczególnych kategoriach wiekowych wyliczany będzie poprzez ranking punktowy tworzony na zasadzie zależności czasowej pomiędzy danym uczestnikiem, a zwycięzcą konkretnego dystansu.
•Ranking będzie prowadzony od pierwszej imprezy Korony Polski.
•Uzyskane punkty rankingu wliczane będą do:
-klasyfikacji generalnej Korony Polski (Pucharu Polski w Nordic Walking, biegu przełajowego). -klasyfikacji generalnej cykli lokalnych (Korona Północy, Korona Zachodu, Korona Wschodu, Korona Południa).
•Nagradzanie na zakończenie Korony Polski:
•10 miejsc w open kobiet i mężczyzn 5 km nw i 10 km nw.
•3 miejsca w kat. rodzina.
•10 miejsc w kat. drużyna.
•3 osoby, które zebrały najwięcej zielonych kartek.
•W klasyfikacji generalnej Korony Polski zliczane będą punkty z 8 najlepszych startów w Koronie Polski.
•W klasyfikacji generalnej i wiekowej Korony regionalnej zliczane będą punkty ze wszystkich zawodów danej Korony regionalnej w jakich wystartował zawodnik w danym roku.
•Punkty będą przyznawane na tym dystansie, na którym wystartuje dany zawodnik. W przypadku zmiany dystansu na kolejnym starcie, punkty będą naliczane oddzielnie dla nowego dystansu.
•By zostać sklasyfikowanym w podsumowaniu należy wziąć udział w co najmniej jednej imprezie.
•Punkty w klasyfikacji przyznawane są wedle wzoru przedstawionego w regulaminie ogólnym Korony.
•Liczba punktów przynależnych danemu startowi to:
-1500 – dla zawodów rangi MistrzostwŚwiata
-1300 – dla zawodów rangi Mistrzostw Polski
-1200 – zawody kończące dany cykl regionalny (Koronę Północy, Zachodu itd.)
-1000 –dla pozostałych imprez
•Punkty w rankingu odnotowywane będą z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, części setne będą zaokrąglane.
WAŻNE: po upływie 48 h od publikacji wyników w Internecie nie ma możliwości zmiany w przypisach do drużyn, dlatego należy upewnić się, czy zawodnik właściwie umieścił nazwę drużyny w formularzu zgłoszeniowym.

18. Ochrona danych osobowych
•Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu elektronicznezapisy.pl:
•https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka_prywatnosci_2018_05_25.pdf
•Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
•Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
•Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
•Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.

19. Postanowienia końcowe:
•zawody odbędą się bez względu na pogodę,
•organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
•dla uczestników będzie prowadzona wypożyczalnia kijów po 10 zł za parę –liczba sztuk ograniczona,
•na imprezie dostępny będzie bezpłatny depozyt,
•w depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,
•uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie,
•uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
•zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
•zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników, środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionychwyżej substancji i napojów.
•pomiar czasu odbędzie się na chipach, które należny zwrócić organizatorowi za metą,
•oficjalnym czasem mierzonym na zawodach jest czas brutto,
•długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w pomiarze,
•ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
•ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na stronie elektronicznezapisy.pl.
•ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.
20. Kontakt: email:jan@grupatne.pl lub biuro@thenorthevent.pl
tel.: Jan Denert–570 087000; biuro The North Event –(58) 688 88 51
(na pytania w sprawie imprezy odpowiadamy: pn.-pt. w godz. 9-16)

w sprawie noclegów i rezerwacji miejsc na Andrzejki info@zdrowotel.pl, tel.598661870