Blog

Niewydolność nerek - rehabilitacja może Ci pomóc

25.10.2022

Termin “rehabilitacja” niejednokrotnie kojarzony jest z przywracaniem sprawności fizycznej po urazach, wypadkach itp. Takie postrzeganie rehabilitacji jest dużym błędem, ponieważ może ona pomóc również w złagodzeniu, a nawet zahamowaniu, niektórych objawów chorób przewlekłych - nawet tych dotyczących nerek.

Turnusy rehabilitacyjne, dzięki kompleksowemu oddziaływaniu zabiegów na pacjenta, skutecznie poprawiają sprawność fizyczną chorego, co wpływa na ogólną kondycję jego organizmu.

Rehabilitacja przy niewydolności nerek - komu przysługuje?

Każdemu pacjentowi, który boryka się z problemem niewydolności nerek. Nie ma znaczenia tutaj stadium zaawansowania choroby. Niemniej jednak, na takie wczasy, najczęściej decydują się chorzy dializowani (hemodializą i dializą otrzewnową), a także pacjenci po przeszczepie nerek. Turnusy rehabilitacyjne w takim przypadku wpływają na zwiększenie wydolności fizycznej oraz uczą pacjenta życia po przeszczepie, tym samym umożliwiając mu aktywny udział w życiu społecznym.

Rehabilitacja - wzmacnianie odporności i leczenie

Rehabilitacja nie wiążę się jedynie z poprawą w jednym obszarze organizmu. Z oczywistych względów, wczasy przy niewydolności nerek ukierunkowane są na poprawę stanu tego narządu, niemniej jednak po takim turnusie rehabilitacyjnym pacjenci odczuwają również wzmocnienie swojej odporności oraz ogólną poprawę swojego samopoczucia.

Czego jeszcze można spodziewać się po rehabilitacji przy niewydolności nerek?

  • Zwiększenie energii.
  • Lepsza morfologia krwi.
  • Poprawa jakości życia oraz snu, mniejsze uczucie zmęczenia i znużenia.
  • Lepszy profil lipidowy.
  • Zmniejszenie wystąpienia/rozwoju cukrzycy.
  • Rehabilitacja związana z niewydolnością nerek, wpływa również na zapobieganie/leczenie chorób związanych z układem sercowo - naczyniowym.

Decydując się na turnusy rehabilitacyjne np. w Łebie, pacjenci mogą spodziewać się poprawy stanu swojego zdrowia i zwiększenia samodzielności w życiu codziennym - ryzyko urazów mechanicznych oraz upadków zmniejsza się wraz z poprawą sprawności fizycznej.