Kontakt

ZDROWOTEL ŁEBA
ul. Nadmorska 15/17
84-360 Łeba

kom. +48 509667369
tel. +48 59 866 18 70
tel./fax +48 59 866 18 66
e-mail: info@zdrowotel.pl

Ośrodek Zdrowotel Łeba jest własnością Przedsiębiorstwa Turystycznego Mazowsze Sp. z o.o., które posiada certyfikaty na przyjmowanie   i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia wszystkich dysfunkcji i schorzeń wymienionych w klasyfikacji PFRON.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nadmorskiej 15/17, 84-360 Łeba, zwany dalej „Zdrowotel”. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@zdrowotel.org.pl. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza do kontaktu, będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych 1 rok. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, jak również nie będą przekazane do państw trzecich. Mają Państwo prawo do
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zdrowotel, ma Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zdrowotel nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę info@zdrowotel.pl .