Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Zakup dwóch wind osobowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 157557,97 zł.

Zakup dźwigów osobowych pozwoli podnieść konkurencyjność ośrodka wśród lokalnych przedsiębiorców. Stanie się on bardziej atrakcyjny dla kuracjuszy-pacjentów zwłaszcza po przebytym Covid-19 z problemami narządu ruchu, chorobami kardiologicznymi, oddechowymi i neurologicznymi. Znacznie podniesie komfort poruszania się podczas pobytu w ośrodku.

Wpłynie także na zmniejszenie zaangażowania ilości personelu a także w przypadku zakażeń pozwoli na lepsze oddzielenie osób  chorych od zdrowych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.

Zamierzamy wprowadzić turnusy i pobyty grupowe dla osób poruszających się na wózkach uprawiających sporty drużynowe.

Zakup dźwigów osobowych unowocześni nasz obiekt co wpłynie na dostosowanie ośrodka do wymogów unijnych, a także wpłynie na samodzielność osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

Ławeczka solarna i kosz recyklingowy unowocześni wizerunek firmy przyjaznej ochronie środowiska i propagującą zieloną energię.

.........................................................................................